• پایه سخت با روکش سلفون مات
  • تعداد صفحات: صفحات 26 صفحه (13 برگ)
  • قطع پایه: طول 23 ، ارتفاع 16
  • قطع گلاسه: 22/5 در 12
  • فضای تبلیغات: 4 در 23
  • گلاسه 250 گرم
  • با قابلیت چاپ اختصاصی