• یک روزه (جمعه مشترک)
  • قطع: اروپایی فانتزی
  • اندازه: 12/5 در 22
  • صفحات داخلی: دو رنگ
  • نوع کاغذ: تحریر 70 گرم خارجی
  • تعداد صفحات:  324 صفحه (20 فرم)
  • صحافی دوخت با کیفییت تضمینی
  • همراه با پلاک