• یک روزه (جمعه مشترک)
  • قطع: وزیری
  • صفحات داخلی: دو رنگ
  • نوع کاغذ: تحریر 70 گرم خارجی
  • تعداد صفحات: 320 صفحه (20 فرم)
  • همراه با پلاک
  • آستر مخمل