• گلاسه 190 گرم
  • اندازه: 29 در 42
  • فضای تبلیغات: 13 در 24